AKSAM.COM.TR

** Domain Name: aksam.com.tr

** Registrant:
  T Medya Yat〓r〓m Sanayi ve Ticaret A.〓.
  Maltepe Mah. Davutpa〓a Cd. 34/1 A-B Blok 2. kat
  Zeytinburnu
  〓stanbul,
   T〓rkiye
  nermi.karacabeyli@turkmedya.com.tr
  + 90-212-4493000-
  + 90-212-4819600


** Registrar:
NIC Handle		: ogv40-metu
Organization Name	: ODT〓 GEL〓〓T〓RME VAKFI B〓LG〓 TEKNOLOJ〓LER〓 SAN. VE T〓C. A.〓.
Address			: 〓N〓VERS〓TELER MAH. 〓HSAN DO〓RAMACI BLV.
			 ARGE VE E〓〓T〓M MERKEZ〓 NO:13 〓ANKAYA
			 Ankara,06800
			 T〓rkiye
Phone			: + 90-312-9881106-
Fax			: +


** Domain Servers:
graham.ns.cloudflare.com
megan.ns.cloudflare.com

** Additional Info:
Created on..............: 1996-Jun-30.
Expires on..............: 2024-Jun-29.
[Force cached]